​อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย

​เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดเราได้แนะนำอุปกรณ์การผลิตระดับไฮเอนด์และลงทุนเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมบุคลากรในประเทศ เรารู้ดีว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ที่ดี

gem identification

Join Us

​ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต รับจ้างผลิต และส่งออกเครื่องประดับแบรนด์ต่างประเทศ

​แผนก บริษัท มีแผนกการบริการลูกค้าคอมพิวเตอร์และการวาดด้วยมือการออกแบบหล่อแม่พิมพ์ย้อนกลับการเชื่อมโลหะฝังเครื่องประดับการระบุอัญมณีการขัดและการตรวจสอบแผนกอื่น ๆ

https://www.104.com.tw/company/1a2x6bik9c

quality inspection