3D System

​เราใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ​3D ในการสร้างแบบจำลองขี้ผึ้งเพื่อยกระดับการออกแบบและการผลิต ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบแม่พิมพ์หุ่นขี้ผึ้ง กับเทคโนโลยีดิจิทัลคลาวด์ เราสามารถลดการจัดเก็บแม่พิมพ์และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยไม่มีข้อจำกัด นำไปสู่การออกแบบที่มีความอิสระ น้ำหนักที่เบา และโครงสร้างที่มีความซับซ้อน ทำให้นักออกแบบของเรามีสายตาที่ไม่จำกัดในการสร้างสรรค์